Σεμινάριο Εκπαιδευτών ATLS 17-18 Σεμπτεβρίου 2021

Διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου για νέους εκπαιδευτες στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας από το Κυπριακό Κέντρο ATLS την 17η – 18η Σεμπτεβρίου 2021 με παρουσία του Κώστα Θηβαίου ως εκπαιδευτή όπου με διαδραστικές τεχνικές θα γίνει εκπαιδεύση των νέων υποψηφίων εκπαιδευτών του Κυπριακού Κέντρου Τραύματος σε διάφορες παιδαγωγικές μεθόδους.