Το 21ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Χειρουργικής Τραύματος & Επείγουσας Χειρουργικής 26 -28 Απριλίου 2020

Το 21ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Χειρουργικής Τραύματος & Επείγουσας Χειρουργικής διοργανώνεται από την Conventus Congressmanagement & Marketing GmbH και θα πραγματοποιηθεί από τις 26 έως 28 Απριλίου 2020 στο Norges Varemesse του Όσλο της Νορβηγίας.
Το 21ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Χειρουργικής Τραύματος & Επείγουσας Χειρουργικής διοργανώνεται από την Conventus Congressmanagement & Marketing GmbH και θα πραγματοποιηθεί από τις 26 έως 28 Απριλίου 2020 στο Norges Varemesse του Όσλο της Νορβηγίας.

Το 21ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Χειρουργικής Τραύματος & Επείγουσας Χειρουργικής διοργανώνεται από την Conventus Congress Management & Marketing GmbH και θα πραγματοποιηθεί από τις 26 έως 28 Απριλίου 2020 στο Norges Varemesse του Όσλο της Νορβηγίας.