1η Γενική Συνέλευση ΠΕΤΕΧ Κύπρου “Μαχάωνας”

Αγαπητοί συνεργάτες προσκαλείσθε στην πρώτη τακτική Γεν. Συνέλευση της Παγκύπριας Εταιρείας Τραυματιολογίας & Επείγουσας Χειρουργικής ΜΑΧΑΩΝΑΣ, στις 10/3, 17:00, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, στο Αμφιθέατρο Δερματολογίας

 Ημερήσια Διάταξη

  1. Ετήσια Έκθεση
  2. Οικονομικός Απολογισμός
  3. Εκλογές

Ιδρυτικό Καταστατικό ΠΕΤΕΧ Κύπρου Μαχάωνας.

Παρακαλώ όπως όσοι ενδιαφέρονται για να συμμετέχουν στο ΔΣ να υποβάλλουν υποψηφιότητα μέχρι την 1/3/2016 στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected]